Шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх иргэний хэргүүд (2015.12.28-01.01)